OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Elevens psykososiale arbeidsmiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevens arbeidsmiljø er behandlet i Opplæringslova kapittel 9a. Bodin arbeider kontinuerlig med elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Dette skjer blant annet gjennom ulike samarbeidsorgan hvor elevene deltar, skoleprogrammet VIP, elevtjenestens arbeid og økt ressurs for kontaktlærer. Nordland fylkeskommune har også opprettet et eget elev- og lærlingeombud. 

Både foresatte og elever kan kontakte skolen angående elevens arbeidsmiljø. Hvis du som elev opplever krenkende eller uønsket atferd, konflikter eller mobbing er det viktig at du tar kontakt med skolen så fort som mulig. Snakk med en voksen du føler deg trygg på, det kan for eksempel være kontaktlærer, rådgiver, helsesøster, avdelingsleder eller rektor. Alle ansatte på skolen har plikt til å reagere dersom de oppdager eller mistenker mobbing. Du kan også søke støtte hos tillitselev hvis du ønsker det.

Hvis du mener skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg henvender du deg skriftlig. En slik henvendelse skal behandles som et enkeltvedtak og du skal få et svar med vedtak om tiltak i løpet av fire uker. Dersom du ikke er fornøyd med svaret kan du klage på det. Her finner du ut hvordan du som elev eller foresatt kan be om tiltak og eventuelt klage.

  

Her kan du lese mer om elevens psykososiale miljø:

Opplæringsloven

Veiledning til opplæringsloven https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/

Utdanningsdirektoratet - om elevenes skolemiljø

VIP (Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen)

Nullmobbing.no (Utdanningsdirektoratets nettside om mobbing.)

Elev- og lærlingeombudet i Nordland