OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Startsamtale for elever på vg1

Helge Kristoffersen Elever og foreldre/foresatte (eller andre nærpersoner) som begynner på vg1 skal første skoledag ha et møte med kontaktlærer. Her får man muligheten til å hilse på hverandre, og utveksle relevant informasjon. Tidspunkt for samtalen blir sendt ut på sms senest fredag 20. august. Startsamtalen er det eneste som skjer for vg1 første skoledag.

Bodin videregående skole har over flere år jobbet systematisk for at elevene både skal trives på skolen, men også fullføre og bestå fagene. Det er også sterkt fokus på å systematisere innsatsen for elever som er i fare for å slutte på skolen.

Hvis eleven har behov for tilrettelegginger skal også nødvendig dokumentasjon gis til kontaktlærer denne dagen. Kontaktlærer vil legge denne informasjonen i elevens digitale opplæringsmappe. Elever som er tilmeldt PPT, og hvor det er skrevet sakkyndig vurdering, trenger ikke ta med dokumentasjon.

Før samtalen:

Diskuter hjemme om det er noe du vil at kontaktlærer eller faglærer bør vite om deg? Her er aktuelle tema:

  • Har du behov for noen former for tilrettelegging? (spesifikke vansker, etc. Ta med dokumentasjon fra sakkyndig instans)
  • Var du mye borte fra ungdomsskolen?
  • Er det andre forhold som skolen bør vite om?

På første skoledag:

Orienter dere om hvor skolens hovedinngang er, og møt opp i god tid. Dere vil bli møtt av ansatte som hjelper dere å finne frem.

Under samtalen:

Til stede blir dere og kontaktlærer. Det er en tidsramme på 20 minutter, og kontaktlærer skal gjennomføre samtale med alle sine elever. Følg derfor med tiden.

Etter samtalen:

Skolens elevtjeneste vil være synlig, og rådgivere er tilgjengelig hvis dere trenger informasjon eller rådgivning. Bruk også anledningen til å gjøre dere kjent på skolens område.

Velkommen til startsamtale!