OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) på Bodin

PP-tjenesten gir råd og veiledning dersom du har fagvansker, problemer i skolen, i bedriften eller andre personlige problemer. Elevtjenesten holder for tiden til i brakkene utenfor 4. etasje.

PPT er sakkyndig instans bl.a. i forbindelse med søknad om inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram, spesialundervisning og tilrettelegging ved prøver/eksamen. PPT har plikt til å sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det. Personalet ved PPT har taushetsplikt.

Elever med spesifikke lese- og skrivevansker/dysleksi kan få kurs fra PPT i lese- og skrivestøtte og i bruk av digitale hjelpemidler. Flere kurs arrangeres fortløpende gjennom året, og de legges opp avdelingsvis. Kontaktlærere og faglærere melder opp elever som ønsker å delta på kurs.