OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skoleår i utlandet

Som elev på studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole i Norge, kan du velge å ta et skoleår i utlandet som del av det treårige videregående løpet.  Dette utenlandsåret må enten være på Vg1 eller på Vg2. Myndighetene har vedtatt retningslinjer for godkjenning av et slikt skoleår. (ref. forskrift til opplæringsloven §1-16 og https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/Udir-6-2012/ ) Planlegger du et skoleår i utlandet, les først denne artikkelen.

Formelt krav til godkjenning av skoleår 

Du må ha bestått fagene i den utenlandske opplæringen eller være kvalifisert til å bli tatt inn eller flyttes opp til neste trinn i det aktuelle lands skolesystem.  

Når du planlegger et utenlandsopphold, er det lurt å starte tidlig. Når du vet at du skal ta neste år i utlandet, tar du kontakt med avdelingsleder på ST, Dorothea Blix, for å avklare spørsmål knyttet til fag og godkjenning av fag tatt i utlandet, og for å få en forhåndsgodkjenning av utenlandsoppholdet. 

Dersom skolen din i utlandet ikke kan tilby opplæring som kan godkjennes som fullført og bestått for tilsvarende fag i Norge, eller at du av andre grunner ikke får fullført/bestått ett eller flere av disse fagene, må du ta faget/fagene som privatist enten før du reiser utenlands, eller etter at du kommer tilbake fra utenlandsoppholdet. 

Vg2 i utlandet 

De fleste elvene som velger et skoleår i utlandet, gjennomfører dette på Vg2. For å få godkjent skoleåret, må det utover de formelle krav som er beskrevet over, også følgende krav knyttet til fag oppfylles:  

Fellesfag: 

  • Matematikk: Du må kunne dokumentere fullført og bestått opplæring i matematikk minimum tilsvarende 2P. 

  • Fremmedspråk nivå I eller nivå II – du må kunne dokumentere fullført og bestått et års opplæring i det aktuelle språket det året du er i utlandet. Opplæringen må være på tilsvarende faglig nivå som det kurset du søker godkjenning for (nivå I eller nivå II) Dersom du som skal ha obligatorisk fremmedspråk på Vg3 (nivå I+II) trenger du ikke godkjenning av fremmedspråkopplæring fra utlandet (gjelder for Vg2), men vi anbefaler sterkt at du prøver å få slik opplæring det året du er utenlands, ettersom du ellers vil miste mye faglig, som det vil være vanskelig å hente inn på vg3.  

  • Er du elev på ID, KD eller ME, har du også fellesfagene geografi og samfunnskunnskap på Vg2. 

  • Geografi: Du må kunne dokumentere fullført og bestått tilsvarende opplæring i utlandet for å få dette faget godkjent. 

  • Samfunnskunnskap: Her er læreplanen så nært knyttet til norske forhold at vi i praksis anser det som lite relevant å søke godkjenning på bakgrunn av fag tatt i utlandet.  Praksis er derfor at du forventes å ta en privatisteksamen i faget før eller etter utenlandsoppholdet. 

Programfag: 

  • Som elev på ST må du i tillegg til de ovennevnte fagene kunne dokumentere at du har fullført og bestått opplæring i minimum to fag som kan søkes godkjent som programfag på Vg2 og som kan utgjøre grunnlaget for fordypningsfag på Vg3.  Disse fagene må være innenfor samme programområde (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi), og de må ha noenlunde tilsvarende timeomfang og faglig nivå. Dersom du mangler slike fag, må du være forberedt på å ta privatisteksamen for å skaffe deg nødvendig grunnlag for to fordypningsfag.  

  • Som elev på ID, KD eller ME må du kunne dokumentere at du har fullført og bestått opplæring som kan godkjennes som ett eller flere av de obligatoriske programfagene på utdanningsprogrammet.  Dersom det ikke er mulig å få slik opplæring ved skolen din i utlandet, eller at du av andre grunner ikke kan dokumentere slik opplæring i alle eller noen av de obligatoriske programfagene, må du ta privatisteksamen i disse fagene når du kommer hjem fra utlandet (ev. før du reiser utenlands). 

Vg1 i utlandet 

Drar du til utlandet på Vg1, må du kunne dokumentere at du har fullført og bestått opplæring som kan godkjennes i fagene engelsk, naturfag og matematikk 1P eller 1T, og om du går på ST, også samfunnskunnskap og geografi. For samfunnskunnskap gjelder det samme som for elevene som har faget på Vg2. 

  • For elever på studiespesialiserende (ST) som tar Vg1 eller Vg2 i utlandet, godkjennes skoleåret med maksimalt 30 t/uke inklusive evt. særskilt vurderte og godkjente programfag. For elever på ID, KD og ME er tilsvarende maksimale timetall 35 t/uke. 

  • Fagene norsk, historie og kroppsøving, samt noen av programfagene på ID, er gjennomgående fag som først avsluttes med standpunktkarakter på Vg3.  Du vil derfor ikke trenge særskilt godkjenning av disse fagene på Vg2, men vil få godkjent hele fagløpet dersom du fullfører og består faget på Vg3.  Det forutsettes imidlertid at du selv tar ansvar for å sette deg inn i de læreplanmålene som blir behandlet mens du er i utlandet.