OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Klage på undervisningssituasjon

 

Læringssituasjonen slik det skal være

Et miljø av åpenhet og trygghet i klasserommet gir bedre læring og trivsel. I løpet av skoleåret skal læreren og elevene drøfte undervisningen og hvordan en best mulig når læreplanmålene. Undervisningsevaluering / spørreundersøkelse blir gjennomført i fag / klasse og gir elevene en mulighet for å gi tilbakemelding til læreren. 

I Læreplanen står det at lærere er ledere av elevenes arbeidsfellesskap. Det betyr at læreren - etter drøftingen og diskusjonen i klasserom - beslutter hvordan undervisningsopplegget skal utformes.

Når læringssituasjonen ikke fungerer som den skal

Det forventes at den enkelte elev, eller klassen gjennom sin tillitsvalgte, tar opp med faglærer forhold som har med læring og samarbeidsklima å gjøre.

  • Dersom en ikke når fram, eller problemene ikke kan løses tilfredsstillende, kan elevene/klassen ta opp problemene med kontaktlærer.
  • Dersom dette ikke lykkes, anbefales tillitsvalgte å ta saken opp med avdelingsleder. Avdelingsleder vil så i samtale med tillitsvalgte og lærer, evt. hele klassen, prøve å løse saken.
  • Hvis det etter avtalt prøvetid for justering og evaluering av dette opplegget fremdeles ikke er tilfredsstillende, fremmer elevene en formell skriftlig klage til rektor.
  • Rektor og ledelsen prøver så å finne andre løsninger for å bedre opplæringssituasjonen.