OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilrettelagt opplæring

Både Læreplanen Generell del og Opplæringslova § 1-3 framhever elevens rett til tilpasset opplæring. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Jfr. Opplæringslova § 5-1.

Skolen har i dag mange elever med ulike og omfattende problemstillinger som trenger tilrettelegging på ulike plan. Disse elevene er som oftest søkt inn på særskilte vilkår, og har en sakkyndig vurdering som omhandler den tilretteleggingen de har behov for. De fleste andre elevene har ingen dokumentasjon, og er avhengige av den tilretteleggingen som blir dem tildel innen klasserommet.

Alle elever som begynner på et opplæringstilbud ved skolen screenes i matematikk og norsk. Ut fra testene og eventuell annen dokumentasjon settes det i gang nødvendige tiltak.

For at de fleste elever skal kunne nå målene i læreplanene, må opplæringen være fleksibel slik at det er mange måter å nå de ulike mål. Fleksibel bruk av lærertimer knyttet til klasse- og gruppestørrelse, metodikk, organisering, tempo, og koblinger mellom teori og praksis er noen av veiene.

Skolen har også tilbud for psykisk utviklingshemmede elever (TO3T) og multifunksjonshemmede elever (Basen). I tillegg har skolen spesiell tilrettelegging for hørselshemmede (Kompetanseskole for hørselshemmede elever).

Tilretteleggingen kan være:

 • Pedagogisk og praktisk tilrettelegging
 • Tolærer
 • Gruppe
 • Ekstratimer
 • Intensive kurs
 • Pott-tildeling for ekstra hjelp i fag
 • Utvidet skolerett
 • Tekniske hjelpemidler
 • Tilrettelegging ved prøver og eksamen
 • Oppfølging/rådgiving/veiledning
 • Spesialundervisning (Det utarbeides individuell opplæringsplan)

Kontaktperson: Line Birgitta Schistad, leder tilrettelagt opplæring