OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vurdering for læring

Vurdering er den tilbakemelding du får på det læringsarbeidet du har utført i perioden eller gjennom skoleåret. Du får både underveisvurdering og sluttvurdering. Vurdering med karakter skal suppleres med veiledning, fagsamtaler og forklaringer. Du har krav på å få vite hvor du står i forhold til kompetansemål i faget og hvordan du best kan nå disse målene.

Hvorfor vurdering?

  • For å informere om elevens kompetanse til eleven, foresatte og skolen.
  • For å rettlede, motivere og utvikle eleven.
  • For å informere samfunnet, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner om den kompetansen eleven har oppnådd.

Vurdering og veiledning

Underveisvurdering gis i form av prøvekarakterer, oppgavekarakterer og tilbakemeldinger på ulike typer arbeid. Det skal kunne dokumenteres at underveisvurdering med grunngiving og veiledning er gitt. Det skal være kjent for elevene hva som er målene for opplæringen, og hva som blir vektlagt i vurderingen kompetansen hans eller hennes. Det skal også være kjent for eleven hva som er grunnlaget for vurdering.

Vurderingsformene vil variere fra fag til fag. Faglærere informerer om sine fag. Du har selv et ansvar for å oppfylle kravene skolen stiller (frammøte i timer, deltakelse på prøver, innleveringer, elevøvinger, prosjekt og andre aktiviteter) slik at du kan vurderes. For høyt fravær og/eller manglende arbeid kan føre til at det ikke er grunnlag for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Varsel om fare for tap av karakter vil bli gitt via Visma InSchool

Fagsamtaler, elevsamtaler og foreldresamtale skal være bidrag til vurdering for læring.

Halvårsvurdering er en helhetlig vurdering av kompetansen ved slutten av hvert halvår. Halvårsvurdering er en del av underveisvurdering.

Standpunktkarakter gis ved slutten av opplæringen på hvert årstrinn i fag der læreplanen fastsetter nasjonale kompetansemål for årstrinnet. Karakteren står på vitnemål og årskursbevis, og den gir informasjon om elevenes kompetanse på det tidspunktet karakteren blir satt.

Eksamenskarakterer kommer på vitnemål i tillegg til standpunktkarakter, dersom du er oppe til eksamen.

Karakterbetegnelser

Elevene i den videregående skolen får tallkarakterer i alle fag. I orden og atferd gis karakterene god, nokså god og lite god. I enkelte fag kan det i stedet for tallkarakterer brukes vurderinga bestått/ikke bestått. Bestått svarer til karakterene 2-6.

Karakteren 1 - Eleven har svært lav kompetanse i faget. Faget er ikke bestått.
Karakteren 2 - Eleven har lav kompetanse i faget.
Karakteren 3 - Eleven har nokså god kompetanse i faget.
Karakteren 4 - Eleven har god kompetanse i faget.
Karakteren 5 - Eleven har svært god kompetanse i faget.
Karakteren 6 - Eleven har framifrå god kompetanse i faget.

Ikke bestått - ikke vurdert?

Det er stor forskjell på å få ikke bestått og ikke vurdert. Dersom du får ikke bestått i et fag, har du mange rettigheter. Du får anledning til å gå opp til eksamen i faget (se særskilt eksamen), og du kan til en viss grad få hjelp fra skolen til å gjennomføre dette.

Mye fravær i skoleåret eller manglende prestasjoner kan føre til at du får ikke vurdert i et fag. Dersom du ikke får vurdering i faget er det ditt eget ansvar å kompensere dette. Du kan for eksempel ta privatisteksamen i det aktuelle faget eller et annet fag.

Klagerett

Elever har rett til å klage på standpunktkarakterer, karakterer gitt ved skriftlig eksamen og hvis karakterer eventuelt ikke blir gitt. Her kan du lese mer om klage på karakter.

Varsel

Skolen vil sende ut meldinger via Visma InSchool ved fare for tap av karakter og ved fare for nedsatt orden og atferdskarakter.