OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Samarbeid med foresatte

Fram til elevene er 18 år skal skolen samarbeide med elevenes foresatte. Foreldre og andre foresatte er av uvurderlig betydning når det gjelder å støtte og motivere egne barn og ungdommer i skolearbeidet og motvirke fravær. Følg med på skolens hjemmeside og andre digitale plattformer. Det blir arrangert foreldremøter.

Visma InSchool 

Foresatte til elever under 18 år har rett til innsyn i elevens skolegang i tillegg til karakteroppgjørene. Dette får du via datasystemet VIS. Du logger deg inn via ID-porten.

På VIS finner du:

  • vurderinger 

  • halvårsvurderinger/standpunktkarakterer i form av karakterutskrifter (i slutten av første halvår/slutten av skoleåret)

  • informasjon om elevens fravær fra skolen

  • eventuelle merknader om orden og atferd – også eventuelle varsel om nedsatt ordens/adferdskarakter
  • varsel om fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag. Skolen benytter VIS.

Her finner du en instruksjonsvideo til foresatte

Varsel

Eleven og foresatte til umyndige skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for å gi karakter.

Eleven og foreldrene skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (NG) eller lite god (LG) i orden eller atferd.

Varslet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe seg grunnlag for havlårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet til å forbedre karakteren i orden og atferd.

Foreldresamtaler

Skolen gjennomfører startsamtaler der elev og foresatte inviteres til en samtale med kontaktlærer første skoledag. Beskjed om oppmøtetidspunkt kommer i slutten av uka før skolestart.

Forskrift til opplæringsloven sier: Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren. Det er opp til foresatte å avgjøre om man ønsker en slik samtale, og det er ønskelig at eleven deltar i samtalen. Kontaktlærer kan også kalle inn til slike samtaler.

Foresatte som ønsker foreldresamtale tar kontakt med elevens kontaktlærer og avtaler dette. Samtalen kan vare inntil 30 minutter, og legges i tidsrommet 0800 -1530 i løpet av skoleuka. Foreldresamtaler finner oftest sted etter første milepæl, altså fra siste halvdel av oktober til midten av desember.

Skolemiljø

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dersom foresatte får mistanke om at ungdommen mistrives, opplever trakassering, mobbing eller andre problemer i skolemiljøet er det svært viktig at skolen kontaktes umiddelbart.

Over 18? Samtykkeskjema

Foreldre og foresatte er blant dine viktigste støttespillere. Du som har fylt 18 kan velge å gi samtykke til at skolen fortsatt kan dele informasjon om din skolegang med dine foresatte. Det gir du ved hjelp av dette skjemaet. Hvis du senere vil trekke tilbake samtykket, bruker du samme skjema.