OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skolens historie

Bodin videregående skole ble offisielt innviet 19. oktober 1984. Da hadde skolen allerede vært i bruk fra starten av skoleåret 1. august, og hadde ca. 800 elever i ca. 40 klasser og 130 ansatte. Arkitekten bak de opprinnelige bygningene var Hans Chr. Størmer fra firmaet Arkitektstudio AS på Mørkved. Byggingen kostet 110 millioner inkludert alt utstyr, og ble bygd med tanke på 720 elever.

Sammenslåing

Fire av skolene i Bodø flyttet inn i nybygget:

Bodø radioskole, opprettet i 1959. Skolen utdannet hovedsakelig telegrafister, men bygde etter hvert opp en moderne elektronikkutdanning. Elektronikk- og nautikkavdelingene på Bodin hadde sitt utspring i denne skolen.

Bodø maskinistskole, skilt ut fra Salten yrkesskole i 1963. Utdannet maskinister og skipselektrikere.

Sjøgata videregående skole, tidligere kjent som Bodø husflidsskole (1974-1976), Nordland Kvinnelige håndarbeisdsskole (1950-1974) og Nord-Norsk internatskole for kvinnelig håndgjerning i Bodø (1922-1950). Husflidsfag og estetiske fag. Søm og vev, tegning, form og farge fra 1980.

Bodin videregående skole, opprettet i 1972 som en videreføring av ettermiddagsgymnas-ordningen ved Bodø videregående skole. Dette var en ren allmennfagskole, og med sine fem paralleller var den ganske stor.
 

Alle fire skoler hadde uhensiktsmessige lokaler, blant annet manglet de i større eller mindre grad gymsaler, laboratorier, bibliotek og andre spesialrom. Søkningen var dessuten større enn lokalene tillot.
 

Skolen var det første nybygg i Nordland fylkeskommune der allmennfaglige og yrkesfaglige utdanninger ble samlet i samme bygg, og det knyttet seg stor spenning til hvordan dette skulle gå. Dokumenter fra de første årene med sammenslått skole viser at ledelsen og de ansatte jobbet ganske intenst med å samordne praksis og skape en felles bedriftskultur.

 

Virksomhet på Bodin

Ved oppstart hadde skolen følgende tilbud:

Allmenne fag med naturfaglinje, samfunnslinje og språklinje
Handels- og kontorfag
Husflid og estetiske fag med vev, søm og tegning/form/farge
Husholdningsfag med husstell og kokk/servitør
Håndverks- og industrifag med mekanikerfag og elektrofag
Sjøfartsfag med radiolinje, maskinlinje og maskinlinje skip/offshore
 

Husstell forsvinner i 1991 og blir erstattet med Helse- og miljøfag. Idrettsfag blir opprettet tidlig på 90-tallet, fikk svært god søkning og blir utvidet til to klasser på hvert trinn fra 1996. Medie- og kommunikasjonsfag ble opprettet ca 2002. Forskerlinja ble opprettet i 2014, og fra 2020 ble fikk vi det nye utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon, mens Design og håndverk ble avløst av Frisør, blomster, interiør og utstillingsdesign. Bodin blir med dette den eneste skolen i Bodø som tilbyr praktisk-estetiske fag. Samtidig ble alle Helse og oppvekstfagklassene overført til Bodø videregående.
 

Fra og med skolestart høsten 1990 var skolen godkjent for og startet med Dekksoffiser og Maskinoffiserutdanning opp til høyeste sertifikatnivå (Dekksoffiser kl 1 og Maskinoffiser kl1, Skipsfører og Maskinsjef). Dette skjedde gjennom de helårige VKIII-kursene og de halvårige VKIII-påbyggingskursene for de som hadde kl 3 sertifikat fra før.
 

Opp gjennom 90-tallet, frem til opprettelsen av maritim fagskole kjørte skolen 2 og 3 paralleller av disse kursene. I tillegg hadde skolen 2 paralleller innen VKII Nautisk linje (styrmann) og VKII Skipsteknisk drift (Maskinist).
 

Maritim fagskole opprettes i 1998, da under navnet Teknisk fagskole. Fagskoletilbudet erstattet de tidligere VKII og VKIII-klassene innen sjøfartsfag. I 2004 byttet skolen navn fra Bodin videregående skole til Bodin videregående skole og maritime fagskole.
 

Bodin videregående skole og maritime fagskole inngikk i 2012 samarbeid med Universitetet i Nordland om opprettelsen av Bodø Maritime Campus. De første studentene begynte året etter; studenter på Maritim fagskole og på UiNs bachelor i maritim økonomi og ledelse var slått sammen til én klasse med felles undervisning. Fra 2014 er også Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten fagskole med i samarbeidet og Bodø Maritime Campus ble da endret til Maritim Campus Nord. I 2017 ble det vedtatt at fagskoleutdanningene i Nordland slås sammen til en egen enhet, og ved den formelle opprettelsen av Nordland fagskole 1. januar 2019 byttet skolen tilbake til det opprinnelige navnet Bodin videregående skole. Nordland Fagskole, Bodø maritime er fremdeles samboer med oss på Bodin også etter at skilsmissen er et faktum.
 

Skolen har over flere år drevet utstrakt kursvirksomhet innenfor maritime fag. Denne virksomheten har økt i forbindelse med anskaffelse av nye simulatorer. Ny maskinromssimulator ble offisielt åpnet i november 2011, mens navigasjonssimulatoren ble levert i 2007 og utvidet med 15 desktop-stasjoner i 2014. Full utskiftning av utstyret ble foretatt i 2018, og har blitt fulgt opp av ytterligere oppgraderinger.
 

01.01.1998 ble sikkerhetssenteret, som tidligere hadde vært en del av Bodø videregående skole, overført til Bodin. Sikkerhetssenteret ligger ved Nyholmsundet og ble i sin tid etablert som en del av Bodø sjøaspirantskole på 60-tallet. Sikkerhetssenteret selger en rekke sikkerhets og beredskapskurs til skolen, privatpersoner, rederinæringen, offshorenæringen og landbasert næringsliv.
 

Fra årtusenskiftet fram til 2015 hadde skolen omtrent 1000 elever og fagskolestudenter. I årene fram mot 2020 var elevkullene i Nordland mindre, og elevtallet på Bodin har gradvis sunket til rundt 850 i 2020, fagskolestudenter ikke medregnet.
 

Lokaler

Antall elever og ansatte har økt i årenes løp, og flere utbygginger har blitt gjennomført. I 1999 var den nye idrettsfløyen klar til bruk, og i 2006 ble skolen utvidet med en ny fløy, som blant annet inneholdt kantine, realfagslaboratorier, avdeling for multifunksjonshemmede og kroppsøvingslokaler. I kjølvannet av utbyggingen ble det foretatt ombygging flere steder i skolens gamle lokaler, og mye ble gjort med skolens utearealer. I 2020 ble skolekjøkkenet avviklet, og en større ombygging i 3. etasje vil etter hvert gi nye lokaler for elevtjenesten, frisørsalong og verksteder for blomsterdekoratør.

Flere kjente kunstnere har bidratt til utsmykning av skolens lokaler. Oddvar Løkse, Hugo Aasjord, Harald Solberg og Øyvind Stjernen er blant kunstnerne som er representert med arbeider på Bodin. Det finnes et hefte fra 1984 som viser mange av de kunstverkene som var på plass da skolen ble åpnet.
 

Rektorer på Bodin

Harald Woje ble rektor på Bodin videregående fra starten i 1984 og til 1995. Anne Berg var rektor i to skoleår fra høsten 1990 til 1992. Brynjulf Hildal var rektor fra 1995 til 2010, etterfulgt av Leif Magne Eggestad i perioden 2010 til 2017. Fra høsten 2017 er Geir Ludvig Næstby rektor på Bodin.
 

Kilder til Bodins historie

Hver høst fra skolens åpning i 1984 og fram til skoleåret 2010/11 ble det trykket opp et informasjonshefte som ble delt ut til ansatte og elever. Etter 2011 blir samme informasjon presentert på skolens hjemmeside. Biblioteket på Bodin har komplett sett av de trykte «infoheftene».
 

Fra 2002 har det blitt laget årbok med klassebilder, personalfoto og andre bilder fra hvert enkelt skoleår.
 

Det interne nyhetsbladet Bodinforum kom ut med ujevne mellomrom i en årrekke. Noen ganger kunne det gå uker imellom hver utgave, andre ganger kom det flere ganger ukentlig, avhengig av mengden informasjon som skulle ut. Komplett sett av Bodinforum finnes digitalt på Bodin. Bladet ble distribuert til de ansatte på Bodin via posthyllene, og opphørte ved innføringen av intranett for skolene i Nordland fylkeskommune. Det siste Bodinforum ble laget i 2011. I november 2019 var digitaliseringen kommet så langt at det også ble slutt på ordningen med egen posthylle til hver enkelt ansatt.
 

En serie med monterte lysbilder fra Bodins fortid ble donert til Nordlandsarkivet i 2012.
 

Periodevis fram til sent nittitall ble det samlet avisartikler, stillingsannonser og stort og smått som hadde med Bodin å gjøre. Dette materialet finnes fremdeles i skolens bibliotek. Det gjør også diverse brosjyrer, russeaviser, jubileumsavisen fra skolens 10-årsjubileum og mange andre go'biter for den som vil sette seg inn i skolens historie.

Dette bildet av Bodin med fjorden og Børvasstindene lekkert i bakgrunnen var mye i bruk helt fram til den nye idrettsfløyen ble bygget i 1999 - og kanskje også ei stund etterpå.