OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ekspertrapport anbefaler Bodin-modell

Psykolog Peder Kjøs har ledet et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som har sett på nordmenns psykiske helse under pandemien. Ett av tiltakene utvalget foreslår er at flere videregående skoler bør tilby Nærværsteam, og at også grunnskolene bør prøve ut tiltaket. Nærværsteam er en modell som ble utviklet ved Bodin videregående skole og som i dag er en arbeidsmodell i Elevtjenesten vår.

Nærværsteam ble utviklet som en følge av et behov for å systematisere og samordne tilgjengelige ressurser rundt elevene bedre, med sikte på å redusere frafall. Modellen skapte oppsikt, og ble forsket på som en del av regjeringens «Program for bedre gjennomføring i videregående skole». Nærværsteam har vist gode resultater med en høyere andel elever som fullfører og består videregående opplæring. Nå anbefales altså Bodins modell som et godt tiltak av den nasjonale ekspertgruppen.

Børre Lekang som er psykiatrisk sykepleier ved Bodin har deltatt i ekspertgruppen. 

Vi er stolte av at det er her ved skolen Nærværsteam er utviklet, og at modellen kan bidra til at færre avbryter videregående opplæring.

Les mer: 
Bodins Nærværsteam-modell 
Rapporten om livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien